ניתן לשלוח שמות לתפילה על הציון הקדוש ביום ההילולא!

הרשם כאן כדי לקבל את העלון כל שבוע

בית הקברות בלודמיר
והאהל הקדוש

אורו של רבינו הקדוש החל לזרוח בלודמיר לפני כ 240- שנה בשנת התקמ"ו. רבינו עזב את קרלין בגלל רדיפות המתנגדים הנוראיות שהתמקדו בו וברעו הגדול הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב אשר גם הוא עזב את העיר פינסק.

רבי שלמה שם פעמיו אל העיר לודמיר שבוואהלין, והסיבה הייתה – רצונו הכמוס שיהודים יעלו להתפלל על ציונו דבר העושה עמו טובה שיוכל להמשיך להשפיע. ומיני אז החלה תקופה חדשה – אור חדש שהאיר מלודמיר על הארץ והיושבים עליה.

עם הריגתו עקה"ש נטמן רבינו בבית הקברות בלודמיר והמקום הזה נודע והמסוגל לישועות כבחיים חיותו. במשך שנים רבות עלו בחרדת קודש לציונו, גדולי האדמורי"ם והמוני חסידים, עד כדי כך שלגודל קדושת המקום היו מהצדיקים שעמדו בדוקא מחוץ לאהל הקדוש.

עם פרוץ השואה נדם היישוב היהודי בלודמיר ונפסקה העלייה לאהל הקדוש. בנוסף השמידו הנאצים את כל המצבות בבית הקברות היהודי, ושממון זה נמשך גם לאחר שנות השואה תחת השלטון הקומוניסטי.
בדרך נס, מלבד במקומות בודדים לא נבנו מבנים על שטח בית הקברות,

לאחר נפילת מסך הברזל בשנת תש"נ, התמסר כ"ק אדמו"ר מקארלין סטולין שליט"א לאיתור וגילוי מקום האהל הקדוש והקמת אהל החדש. ולאחר תלאות רבות עלה בידיו להקים מחדש את האהל על קברו ולהצילו ממרמס העוברים ושבים.

מני אז יכלו המתפללים והעולים לפקוד בחזרה את הציון הקדוש לאחר הפסקה כה ארוכה.

בית רבינו

בסמיכות ובקרבת בית החיים שבו נטמן רבינו הקדוש.
ממוקם "בית רבינו"

להלן פירוט שירותי הקהל הקיימים בתוך המבנה:

• בית הכנסת שבבית רבינו
• עזרת נשים
• חדר קפה וכיבוד קל
• מקוה משוכלל ומפואר
• מתחם אירוח לרבנים ואדמורי"ם
• חדרי שירותים ראויים ונאותים

כל שטח המתחם הוקף וגודר במחיצות גבוהות ומגינות,
והכל לשמירה על המקום והפרטיות של כל יהודי באשר הוא
המבקש לעלות אל הקודש ברינה.

המלון

כפי שכבר נכתב רבות, בסייעתא דשמיא הזדמן לנו
לרכוש את מבנה המלון העירוני, לאחר שגורמים בעיר
ניסו להתנכל ולשבש את תוכניות הבנין בשטח הצמוד למבנה הנ"ל.
בהשגחה עליונה – תוך כדי תפילה על הציון –
הוצע לנו לפתע לרכוש את בית המלון הגדול והיחיד בלודמיר.
וכך 'נחת' עלינו מן השמים בנין של ממש, בנוי ומאובזר בכל מכל כל,
לטובת המתארחים והמסתופפים בצל הקודש בלודמיר.

להלן פירוט שירותי הקהל הקיימים במבנה המלון:
• חדרי אירוח
• בית הכנסת הגדול
• האולם המפואר
• מטבח החסד
במלון מתוכנן גם לבנות בעז"ה – מקווה טהרה רחב ידיים,
וכן חדרי אירוח נוספים.

משתתפים באחזקת המקום וזוכים לישועות והשפעות ברוחניות וגשמיות