בבית רבינו

בואו לפניו בתודה – ששים ושמחים מגיעים אל הצדיק כמו בחיים חיותו

סעודת ההילולא

על הציון הקדוש הוא ממש כמו שעומדים לפניו בחיים חיותו